Wat te doen bij overlijden?

Wat doe je als je naaste sterft? In alle consternatie die er rondom de dood ontstaat, zorgt de bode/uitvaartverzorger voor een stukje rust.

  • Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Mocht dit in het ziekenhuis of een andere instelling gebeuren, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd. De (huis)arts constateert of iemand is overleden en stelt daarna een overlijdensverklaring op.
  • Bij een sterfgeval op reis, neemt u contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Neem contact op met een bode. U heeft zelf de keuze om een uitvaartverzorger te kiezen die bij u past. Voor meer informatie klik hier.
  • Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en leg de polis eventueel klaar.
  • Check of er een testament of een wilsbeschikking is.
  • Leg een geldig identiteitsbewijs klaar.