Uitvaartverzorgers

Dit zijn uitvaartverzorgers waar ‘De Laatste Eer Ferwert’ regelmatig mee samenwerkt. Uiteraard bent u vrij in de keuze voor een bode. U kunt 24 uur per dag contact opnemen bij een overlijden.

Wietske Bosch
Harstawei 23
9173 GA Hegebeintum
Mobiel: 06 27014643
mail@wietskebosch.nl
https://www.wietskebosch.nl/

Watse Elzinga
Doktersfiif 2
9137 RW  Oosternijkerk
Mobiel: 06-51640661
watse@uitvaartzorgelzinga.nl
https://www.uitvaartzorgelzinga.nl/

Joke Boonstra
06 – 15 12 41 18
Tesselschadestraat 96
8913 HB Leeuwarden
info@jokeboonstra.nl
https://www.jokeboonstra.nl/