Ledenvergadering 11 mei 2022

Wij willen u hierbij uitnodigen voor de ledenvergadering van 11 mei. Hier vindt u de agenda voor deze jaarvergadering. U bent van harte welkom in ’t Anker op Burmaniastraat 1 te Ferwert. De vergadering begint om 20.00. 1.​ Opening  2.​ Vaststellen agenda  3.​ Notulen ledenvergadering 2019  4.​ Jaarverslag 2019, 2020 en 2021  5.​ Financieel verslag 2020… Lees verder Ledenvergadering 11 mei 2022