Over ons

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ferwert is met haar ruim 1200 leden de grootste vereniging in ons dorp. Meestal is het een ver-van-je-bed vereniging en heb je er actief niet mee te maken. Ook niet wanneer je lid bent. En toch is de uitvaartvereniging niet weg te denken.

Het is een vrijwillige club met een bestuur met één doel. De overleden leden met respect en eerbied naar hun laatste rustplaats brengen. Onze vereniging doet dit al meer dan 100 jaar. In de loop van de tijd is er veel veranderd, ook bij de uitvaartvereniging, maar het doel is altijd het zelfde gebleven. Omdat de vereniging zo dicht bij is, is de betrokkenheid met de leden en hun nabestaanden groot. Je kent elkaar en in verdrietige omstandigheden is dat heel fijn.

De uitvaartvereniging is een vereniging waar je lid van bent. Het is geen verzekering. Je betaalt dan ook geen premie, maar een contributie. Hiervoor ontvangt je bij overlijden een ledenkorting. De ledenkorting dekt niet de kosten van een uitvaart.

WAT DOET DE UITVAARTVERENIGING VOOR U.
  • De uitvaartvereniging ontzorgt.
  • Bij overlijden nemen de nabestaanden contact op met een uitvaartverzorger.
  • De uitvaartverzorger regelt in nauw overleg met de nabestaanden de uitvaart. En neemt contact op met de uitvaartvereniging.
  • De uitvaartverzorger(ster) kan gebruik maken van de dragers van de vereniging.
  • Alle rekeningen die betrekking hebben op de uitvaart worden naar de vereniging gestuurd en deze zorgt ervoor dat deze worden betaald. Ongeveer 1 maand na de begrafenis/crematie krijgen de nabestaanden een rekening met de totale kosten, deze betalen zij aan de vereniging. Op deze nota is de ledenkorting van €1.000,- in mindering is gebracht. Ook de korting die de vereniging ontvangt van leveranciers word in mindering gebracht.

Contributie € 25,00 per jaar, kinderen van leden betalen tot en met 18 jaar geen contributie.


U bent tot 55 jaar inschrijfbaar. Daarna is er een inkoopregeling noodzakelijk. Dit is altijd in overleg.

Instroom via een andere vereniging is ook mogelijk. Ook hiervoor kunt u contact opnemen.

Onze uitvaartvereniging is geen uitvaartverzekering. Voor meer info kunt u kijken op www.uitvaartfederatie.nl.

Contact opnemen

Wilt u contact met ons opnemen? Dan mag u mailen dleferwert@gmail.com. Wij helpen u graag verder.

Het bestuur van DLE Ferwert bestaat uit:

Jan Miedema | voorzitter – 06-83 11 50 21
Maaike Neijenhuis-Frietema | Penningmeester
Janny van der Wal-Wierda | Secretaris en ledenadministratie
Klaas Hofman | algemeen bestuurslid
Henk Hiemstra | algemeen bestuurslid