Ledenvergadering 11 mei 2022

Wij willen u hierbij uitnodigen voor de ledenvergadering van 11 mei. Hier vindt u de agenda voor deze jaarvergadering. U bent van harte welkom in ’t Anker op Burmaniastraat 1 te Ferwert. De vergadering begint om 20.00.

1.Opening 

2.Vaststellen agenda 

3.Notulen ledenvergadering 2019 

4.Jaarverslag 2019, 2020 en 2021 

5.Financieel verslag 2020 en 2021 

6.Verslag kascommissie ( Nantko Reitsma en Jelle Reitsma  

7.Benoemen nieuw lid kascommissie 

8.Vaststellen contributie

9.Vaststellen ledenkorting

10. Afscheid drager Henk Swart 

11.
Bestuur
       Aftredend en niet herkiesbaar: J.F. Rouwé-Danes en 
       Anneke Papma-Sijtsma 

12.Rondvraag

13.Sluiting

Tijd voor een hapje en een drankje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *